Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


11
ЈУН
2020

Usmeni deo ispita JUN

Usmeni deo ispita održaće se u utorak 16.06. u 08h.

21
МАЈ
2020

Rok za slanje seminarskih radova 2020

Studenti koji žele da izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije 5 dana pre termina ispita, da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

Predmetni asistent
Premčevski Velibor

09
ЈАН
2020

Rok za slanje seminarskih radova Jaunar 2020

Studenti koji žele da u Januarskom ispitnom roku 29.01.2020. godine u 09:00h da izađu na ispit iz pretmeta Operativni sistemi moraju najkasnije do 22.01.2020. da pošalju seminarske radove na pregled predmetnom asistentu. Ukoliko seminarski rad sa aspekta formatiranja rada zadovoljava specifikaciju za izradu seminarskog rada i poseduje tematski odgovarajuću sadržinu, rad se prihvata i ugovara se termin odbrane istog.

VAŽNA NAPOMENA: Seminarski radovi se mogu poslati i braniti tokom semestra. Ovo obaveštenje ukazuje samo na krajnje rokove sa aspekta navedenog ispitnog roka.

Predmetni asistent
Premčevski Velibor