Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


13
ФЕБ
2014

Cilj predmeta

Obrazovni cilj:

Sticanje znanja o osnovnim konceptima operativnih sistema i poznavanje sa osnovnim servisima koje pruža operativni sistem na konceptualnom i praktičnom nivou.

Ishodi obrazovanja:

Znanja stečena na kursu će omogućiti studentima razumevanje slojeva operativnog sistema kao i principe izvršavanja aplikacija u okviru operativnog sistema. Studenti upoznaju sve osnovne servise operativnog sistema ko što su upravljanje datotekama, upravljanje memorijom, upravljanje procesima i sinhronizaciju, upravljanje uređajima, mrežni servisi i sigurnost.

Sadržaj/struktura predmeta:

  • Teorijska nastava:

Osnovni koncepti operativnih sistema, istorijski razvoj, tipovi operativnih sistema, sigurnost sistema, korisnička platforma, programerska platforma, upravljanje procesima i nitima, konkurentnost, sinhronizacija, sistem ulaza i izlaza, sistem datoteka, sistem za upravljanje memorijom, virtuelna memorija, upravljanje resursima, upravljanje uređajima.

  • Praktična nastava:

Student savladava koncepte operativnih sistema na primeru operativnog sistema MS Windows. Kroz programerske primere student stiče znanja o korisničkoj i programerskoj platformi, osnovnim slojevima i servisima operativnog sistema.

Metode izvođenja nastave:

Verbalne nastavne metode, Ilustrativne nastavne metode, Demonstrativne nastavne metode, Metode praktičnog rada: laboratorijsko-eksperimentalne metode korišćenjem računara.