Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


09
ОКТ
2016

Razvojno okruženje Code::Blocks

Razvojno okruženje, koje se koristi na vežbama, može se preuzeri sa adrese

http://www.codeblocks.org/downloads/26

Preuzeti instalaciju koja u sebi sadrži i kompajler (npr. codeblocks-16.01mingw-setup.exe).

29
ЈАН
2020

Primeri zadataka sa vežbi

Vezbe za pripremu prvog kolokvijuma

29
ЈАН
2020

Teorijski deo vežbi

Materijali za pripremu drugog kolokvijuma

29
ЈАН
2020

Zadaci za vežbu

zadatak sa vezbi 04.11.2019. - link

Dodatni primeri:

1. link 

2. link