Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


09
ОКТ
2016

Razvojno okruženje Code::Blocks

Razvojno okruženje, koje se koristi na vežbama, može se preuzeri sa adrese

http://www.codeblocks.org/downloads/26

Preuzeti instalaciju koja u sebi sadrži i kompajler (npr. codeblocks-16.01mingw-setup.exe).

10
ЈАН
2013

Vezbe za pripremu prvog kolokvijuma

Vezbe za pripremu prvog kolokvijuma

10
ЈАН
2013

Materijali za pripremu drugog kolokvijuma

Materijali za pripremu drugog kolokvijuma

04
НОВ
2019

Zadaci za vežbu

zadatak sa vezbi 04.11.2019. link

link

link