Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


26
АВГ
2019

Opšte informacije

Predmetni profesor: prof. dr Branko Markoski ( markonins@yahoo.com )

Predmetni asistent: Premčevski Velibor ( velibor.premcevski@tfzr.rs )

Ovaj predmet se sluša u okviru petog semestra na studijskom programu: Informacione tehnologije i u okviru trećeg semestra na studijskom programu Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo

12
ОКТ
2020

Struktura predmeta

Kolokvijumi 10+10 [20]
Seminarski rad  8+12  [20]
Pismeni deo ispita              20
Usmeni deo ispita             30
Prisustvo/Aktivnost  5+5    [10]