Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


12
ЈАН
2020

Grupe za drugi kolokvijum

U tabelama koje slede prikazan je raspored studenata za polaganje drugog kolokvijuma iz predmeta Operativni sistemi. 
Studenti su raspoređeni u četiri grupe.
Studenti su u obavezi da rade kolokvijum u terminu u kom su raspoređeni!