Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Operativni sistemi


17
НОВ
2018

Raspored studenata po grupama za polaganje prvog kolokvijuma IT

U tabelama koje slede prikazan je raspored studenata za polaganje prvog kolokvijuma iz predmeta Operativni sistemi. U prvoj tabeli prikazan je raspored studenata treće godine smera Informacione tehnologije.
Studenti su raspoređeni u tri grupe. Studenti koji se ne nalaze na spisku kolokvijum rade u terminu grupe 3.
Studenti su u obavezi da rade kolokvijum u terminu u kom su raspoređeni!


17
НОВ
2018

Raspored studenata po grupama za polaganje prvog kolokvijuma SI

U tabelama koje slede prikazan je raspored studenata za polaganje prvog kolokvijuma iz predmeta Operativni sistemi. U prvoj tabeli prikazan je raspored studenata treće godine smera Informacione tehnologije- softversko inženjerstvo.
Studenti su raspoređeni u dve grupe.
Studenti su u obavezi da rade kolokvijum u terminu u kom su raspoređeni!