Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizaciona kultura


Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Izučavanjem predmeta organizaciona kultura studenti će steći specifična znanja iz organizacione kulture, vrste organizacionih kultura, simbola organizacione kulture, uloge organizacione kulture, razvoja i održavanja organizacione kulture, menjanja organizacione kulture. U oblasti povezanosti menadžmenta sa širim društvenim okruženjem, studenti će ovladati znanjima vezanim za savremene trendove u biznisu, pri čemu je organizaciona kultura svakako jedan od najvažnijih.