Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizaciona kultura


Metode izvođenja nastave

U obradi nastavnih sadržaja koristiće se sledeće metode: Verbalne metode (monolog, dijalog, diskusija); Tekstualne metode (rad nastavnika na tekstu, rad studenta na tekstu, simultani rad nastavnika i studenta na tekstu); Ilustrativne metode (ilustracija predmetima, modelima, slikama grafikonima, fotografijama, tabelama...); Demonstrativne metode (demonstracija procesa – simulacije i dr. demonstracija situacija, demonstracija odnosa, demonstracija pokreta, demonstracija organizacije rada, demonstracija rada uređaja, demonstracija multimedijalnim aplikacijama). Metode i metodski oblici primenjivaće se u frontalnom, grupnom, radu tandema i individualnom obliku nastavnog rada.