Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizaciona kultura


Obrazovni cilj

Ovladavanje znanjima u oblasti organizacione kulture, osposobljavanje studenata za razumevanje, analizu i unapređivanje organizacione kulture u savremenom preduzeću. Takođe, cilj je osposobljavanje studenata da primenjuju metode i tehnike u svrhu: identifikovanja potreba za organizacionom kulturom, ocenjivanja, akvizicije i kreiranja organizacione kulture, organizovanja organizacione kulture, njene diseminacije i primene.