Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove ekonomije


Опште информације

Назив предмета: Основи економије

Студијски програм: Инжењерски менаџмент

Година студија: друга

Семестар:  летњи

Предавања: доц. др Мила Кавалић

Вежбе: Стефан Угринов 

Облици рада: предавања и вежбе