Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove ekonomije


12
НОВ
2014

Опште информације

Назив предмета: Основи економије

Предавања: др Дејан Ђорђевић

Вежбе: Мила Закин

Облици рада: предавања и вежбе