Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove ekonomije


17
НОВ
2014

Исходи образовања

Стечено знање из основа економије студенти ће користити у препознавању различитих тржишних феномена и приликом решавања проблема који своје исходиште имају у економској теорији.