Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove internet marketinga i e-trgovine


Ispitna pitanja

Smerovi:
Menadžment informacionih tehnologija
Inženjerski menadžment
 1. Digitalna ekonomija
 2. Inteligentne organizacije
 3. Informaciono  društvo
 4. Tipovi elektronske trgovine
 5. Internet poslovni modeli
 6. Strategija e-poslovanja
 7. Upravljanje lancima nabavke (Supply Chain Management –SCM)
 8. Internet poslovanje i poslovne funkcije preduzeća
 9. Internet marketing
 10. WEB baziran marketing
 11. Razvoj i održavanje efektivnog WEB sajta
 12. Internet marketing plan
 13. Društvene mreže i viralni marketing
 14. Mobilni marketing
 15. Upravljanje odnosima sa potrošačima (Customer Relationship Marketing-CRM)
 16. Tehnološki okvir elektronskog poslovanja.
 17. Sistemi za upravljanje dokumentima
 18. Elektronsko bankarstvo
 19. Mobilno poslovanje
 20. Plaćanja na  Internetu
 21. Povezivanje na Internet
 22. Organizacija Interneta
 23. Računarske mreže i zaštita
 24. Internet protokoli
 25. Internet servisi
 26. DNS i domeni
 27. Adresiranje na Internetu
 28. Osnove kriptografije i kriptografski postupci
 29. Digitalni potpis i digitalni sertifikati
 30. Pravni aspekti internet poslovanja
 31. Privatnost podataka na Internetu

 

Smerovi:
Softversko inženjerstvo
 1. Digitalna ekonomija
 2. Inteligentne organizacije
 3. Informaciono  društvo
 4. Tipovi elektronske trgovine
 5. Internet poslovni modeli
 6. Internet marketing
 7. Razvoj i održavanje efektivnog WEB sajta
 8. Upravljanje odnosima sa potrošačima (Customer Relationship Marketing-CRM)
 9. Tehnološki okvir elektronskog poslovanja.
 10. Internet aplikacije za elektronsko poslovanje  
 11. Elektronsko bankarstvo i mobilno poslovanje
 12. Plaćanja na  Internetu
 13. Povezivanje na Internet
 14. Organizacija Interneta
 15. EDI (Electronic Data Interchange)
 16. Dokument menadžment sistemi  
 17. Internet  servisi i protokoli
 18. DNS i domeni i Adresiranje na Internetu
 19. LAN mreže, topologija i prenosni medijumi
 20. Ethernet i VLAN , WAN mreže
 21. Wireless mreže
 22. xDSL tehnologije
 23. Internet i mobilni uređaji, WAP standard I WAP servisi
 24. HTTP protokol, statičke i dinamičke Web stranice
 25. Markerski jezici
 26. Skript jezici
 27. Web tehnologije – Java i JSP
 28. MS .NET Framework i ASP.NET
 29. Open source tehnologije
 30. Web2.0
 31. Pretnje sigurnosti podataka i Firewall sistemi
 32. Osnove kriptografije i kriptografski postupci
 33. Digitalni potpis i digitalni sertifikati
 34. SSL protocol I SSH (Secure Shell)
 35. Privatnost podataka na Internetu