Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove kriptografije


Obrazovni cilj

 Upoznavanje teorijskih osnova kriptografije, kriptografskih metoda, tehnika i algoritama. Poseban praktičan zadatak je primena kriptografije na internetu i u elektronskom poslovanju.