Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove kriptografije


Ocena znanja

Maksimalni broj poena: 100

Predispitne obaveze
    Aktivnost u toku predavanja: 10
    Kolokvijum: 30
    Praktična nastava: 10
    Seminarski rad: 20


Završni ispit:

Pismeni deo ispita: 20
Usmeni deo ispita: 10