Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove programiranja


Literatura

  1. D. Ivetić: "Strukturirani pristup programiranju – inženjering, algoritmi i  programski jezici Paskal i C", DM Grafika, Novi Sad, 2004.
  2. D.Malbaški, D.Obradović: "Osnovne strukture podataka", Tehnicki fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 1995.
  3. Milan Čabarkapa, Nevenka Spalević, "Metodička zbirka zadataka iz programiranja sa rešenjima u PASCAL-u", CET,  Beograd, 2007.