Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnove programiranja


Predavanja

Uvod - Algoritmi, automati i jezici. Definisanje algoritma. Rekurzivne funkcije. Tjuringove mašine. Normalni algoritmi. Konačni automati. Formalni jezici i gramatike. Principi programskog upravljanja. Algoritmi i podaci – Razvoj i načini predstavljanja struktuiranih algoritama. Graf toka programa. Baza strukturiranog programiranja. Strukturna teorema. Postupci za strukturiranje programa. Upravljačke strukture. Strukture podataka (niz, slog, tabela, stek, red, dek, sekvenca, liste, stabla, mreže). Metode testiranja programa. Datoteke. Pokazivači. Principi programskih jezika - Istorijski pregled razvoja programskih jezika. Klasifikacija programskih jezika. Program kao jedinstvo algoritma i strukture podataka. Strukturirano programiranje. Programski jezik C - Sintaksa i semantika programskog jezika C. Struktura C programa. Tipovi podataka. Operatori i izrazi. Programske upravljačke strukture. Funkcije. Datoteke. Objektno programiranje - Osnovni pojmovi, termini i principi u objektnom programiranju.