Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnovi mašinskih konstrukcija


06
ФЕБ
2016

Cilj i zadaci predmeta

Osnovni cilj je upoznavanje studenata sa  osnovnim elementima za proračun i izradu mašinskih konstrukcija. Priprema studenata za formulisanje, izradu i realizaciju teoretskih i praktičnih zadataka iz oblasti osnovnih mašinskih konstrukcija.

Stečena znanja se koriste za realizaciju inženjerskog prilaza u rešavanju problema vezanih za proračun i izradu osnovnih mašinskih elemenata i konstrukcija, kako u teoriji, tako i u praksi.