Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnovi mašinskih konstrukcija


20
АПР
2020

Materijal za nastavu

Materijal za prvi deo ispita:

Zadatak 1a (Označavanje čelika)

Zadatak 1b (Tolerancije)

Zadatak 2 (Projekcije)

Zadatak 3a (Aksijalna naprezanja)

Zadatak 3b (Smicanje)

Materijal za drugi deo ispita:

Zadatak 1 (Savijanje)

Zadatak 2 (Uvijanje)

Zadatak 3 (Zavrtnjevi) ili Zadatak 3 (Klinovi)

 

Neophodan materijal za rad na vežbama možete preuzeti na sledećim linkovima:

Tabele za označavanje čelika

Tolerancije

Opterećenja

Prilozi (1.1 do 16.5)

Razno

Neophodan materijal za drugi deo ispita:

Opterećenja (prilog 1. i 2. zadatak)

Zavrtnjevi i klinovi (prilog za 3. zadatak)

Formule (prilog za 3. zadatak)