Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnovi mašinskih konstrukcija


06
ФЕБ
2016

Sadržaj predmeta

Predavanja

Opšta načela u projektovanju i konstruisanju mašina - osnovni pojmovi i termini

Standardizacija - uloga standardizacije; standardni brojevi, primena standardnih brojeva

Označavanje materijala

 

Tolerancije dužinskih mera - osnovni pojmovi; tolerancije unutrašnjih mera; tolerancije spoljšnjih mera; položaji tolerancijskih polja

Tolerancije dužinskih mera - izbor vrste naleganja, primeri preporučenih naleganja; sistemi naleganja; označavanje tolerancija

Geometrijske tolerancije; tolerancije kvaliteta površine – površinska hrapavost; zavisnost između tolerancija, hrapavosti površine i načina obrade

Inženjerske grafičke komunikacije u mašinstvu – Mašinsko skiciranje

 

Opterećenje mašinskih delova - vrste, poreklo, raspodela

Naprezanja i naponi u delovima mašina - normalna naprezanja, tangencijalna naprezanja,  Hukov zakon

Aksijalna naprezanja - zatezanje i pritisak

Smicanje

Uvijanje

Savijanje

Izvijanje

Dopuštena naprezanja – kritični i dozvoljeni naponi, stepen sigurnosti i njihove vrednosti

Dijagram ,  - (napon – izduženje)

Karakteristike materijala pri statičkom i dinamičkom opterećenju, dinamička izdržljivost – opšti pojmovi, Smitov dijagram, Velerova kriva

Oblici i izrada – Liveni oblici, Zavareni oblici, Kovani oblici

 

Podela mašinskih elemenata

Zavrtnji -  osnovni pojmovi, zadatak, vrste (grupe), osnovni proračun zavrtnjeva

Prenosnici snage (Zupčasti prenosnici snage, Lančani i kaišni (remeni)) - opšta podela, vrste, prenosni odnos, stepen korisnosti, primena, materijal,održavanje, osnovni proračun

Elementi obrtnog kretanja - Vratila (osnovni pojmovi, zadatak, materijal, osnovni proračun)

Elementi obrtnog kretanja - Osovine i osovinice (osnovni pojmovi, zadatak, materijal, osnovni proračun)

Spojnice - osnovni pojmovi, zadatak, vrste, osnovni proračun

Ležaji i ležišta - zadatak, vrste, uporedna anliza, klizni ležaji, materijali, proračun, kotrljajni ležaji, statička i dinamička nosivost ležaja, trajnost - vek ležaja

Projektovanje primenom računara - proračun mašinskih elemenata i sklopova pomoću računara

Vežbe

Izrada zadataka i primera iz oblasti obuhvaćene teorijskim delom nastave