Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnovi naftnog i gasnog poslovanja


22
ОКТ
2021

Osnovni podaci o predmetu

Predmetni nastavnik: Doc. dr Aleksandra Kolarski 

Kabinet: 25

e-mail: aleksandra.kolarski@tfzr.rs

Saradnik u nastavi: Isidora Popov

Kabinet: 32

e-mail: isidora.popov@tfzr.rs

Kod predmeta - predavanja: 6jbjasp

https://classroom.google.com/c/MTUxMzA5NDcxMTE0?cjc=6jbjasp

Kod predmeta - vežbe: gjv5dxe

https://classroom.google.com/c/MjAxMDI4ODUyMTEz?cjc=gjv5dxe

18
МАР
2021

kurikulum predmeta

link za preuzimanje fajla