Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Osnovi radnog i socijalnog prava


18
МАР
2020

Literatura

Литература:

 

  1. Предраг Јовановић, Радно право, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2015.

 

  1. Сенад Јашаревић, Социјално право, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2013.

 

  1. Снежана Лакићевић, Колективно преговарање и социјални дијалог, Београд, 2014.

 

 

Уџбеник у библиотеци факултета:

 

Радно право / Предраг П. Јовановић. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2018 (Нови Сад : Сајнос).ISBN 978-86-7774-190-7, УДК 349.2(075.8)