Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Otpornost materijala i konstrukcija


13
СЕП
2020

Cilj i zadaci predmeta

 

Osnovni cilj i zadatak je upoznavanje studenata sa osnovnovama otpornosti materijala i konsrtukcija, vezano za napone i deformacije za elementarne vrste naprezanja. Takođe su izložene različite metode za rešavanje deformacija na statički određenim nosačima, odnosno metode za rešavanje statički neodređenih linijskih nosača i ramova. Navedena su rešenja za neke poznatije slučajeve iz tehničke prakse.
Studenti stiču znanja i sposobnosti u rešavanju problema iz otpormosti materijala i konstrukcija, kako za proračun tako i za izradu mašinskih konstrukcija.