Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Pedagogija sa didaktikom


01
АПР
2020

2. čas

Materijal za drugi čas dostupan je na sledećem linku.

23
МАР
2020

Časovi

Materijal za prvi čas dostupan je na sledećem linku

U sekciji Predispitne obaveze postavljeno je uputstvo i teme za izradu seminarskog rada.