Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Pedagogija sa didaktikom


05
МАР
2013

Ishodi obrazovanja

Ishodi obrazovanja :

Očekuje se da nakon pohađanja ovog predmeta student:

−        pokaže adekvatno poznavanje i razumevanje pitanja i problema pedagoško -  didaktičke teorije i nastavne prakse;

−        izgradi sopstveni pedagoški kodeks i ispravno ga primenjuje u različitim vaspitnim situacijama;

−        samostalno realizuje  praktične aktivnosti u pogledu izrade scenarija za izvođenje nastave i projektovanje manjih istraživanja teorije i prakse nastavnog procesa

−        unapređuje, usavršava i razvija veštine projektovanja i izrade didaktičkog materijala;

−        primenjuje obrazovne  standarde u radu i stiče nove  kompetencije.