Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Pedagogija sa didaktikom


Obrazovni ciljevi

Cilj predmeta

Upoznavanje osnova pedagoško – didaktičkih nauka u cilju upoznavanja suštine pedagoško – didaktičkih pojava i procesa , razumevanje teorijsko – praktičnih osnova nastavnog i obrazovno – vaspitnog procesa u školi. Usvajanje znanja i razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika na području pedagoško – didaktičkih procesa potrebnih za uspešan operativno-praktični i istraživački rad u praksi  izgrađena padagoško - didaktička kultura studenata. Razumevanje i kritičko gledanje na naučna znanja o složenoj i slojevitoj strukturi obrazovno – vaspitnog i nastavnog procesa i njihova primena u praksi.

 

Razvijanje opštih i specifičnih kompetencija

 

Opšte kompetencije:

−        poznavanje naučne i stručne pedagoško - didaktičke terminologije

−        stečena znanja o relevantniim sadržajima iz pedagogije i didaktičke teorije usmerena na razumevanje i kritičko razmatranje pitanja  i problema pedagoško -  didaktičke teorije i nastavne prakse

−        sistematizovanje znanja iz oblasti pedagoško – didaktičkih nauka koja predstavljaju osnovu za druge stručne obrazovne oblasti i praktičan rad.

 

Specifične  kompetencije :

−        student osposobljen da definiše znanja i umenja koja su generativna i transferna;

−        sagledava teorijske osnove procesa vaspitanja, obrazovanja i nastave u širem nastavno – naučnom kontekstu;

−        operacionalizuje svoja znanja i implementira ih u vaspitnu i nastavnu praksu;

−        samostalno ocenjuje vrednost i primenljivost vaspitnih teorija, programa , metoda i sadržaja putem kojih se ostvaruju u praksi;

−        osnažuje lične i profesionalne kompetencije i sa postojanom sigurnošću stvaralački unosi promene u vaspitno – obrazovni  i nastavni proces.