Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Pedagogija sa didaktikom


23
МАР
2020

Predispitne obaveze

Obaveze studenata :

− izrada seminarskog rada

Uputstvo za izradu seminarskog rada i teme možete naći na sledećem linku