Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Poslovna administracija


27
ДЕЦ
2011

Obrazovni ciljevi

Da se student upozna sa savremenim rešenjima u oblasti logistike, a posebno integralnog transporta i logističkih integralnih sistema.