Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Pouzdanost mašina


15
ФЕБ
2021

Rezultati Januarskog ispitnog roka NG

link

06
ФЕБ
2021

Rezultati Januarskog ispitnog roka MI

link

24
ЈАН
2021

Rezultati zbirno 2021 MI

link

24
ЈАН
2021

Rezultati zbirno 2021 NG

link

26
ДЕЦ
2020

Rezultati pismenog i usmenog I kolokvijuma 25.12.2020.- NG

link

26
ДЕЦ
2020

Rezultati pismenog i usmenog I kolokvijuma 25.12.2020.- MI

link

27
СЕП
2020

Rezultati pismenog dela ispita- Oktobar

link

28
АВГ
2020

Rezultati pismenog dela ispita- Septembar

link

02
ЈУН
2020

Rezultati pismenog dela ispita- 31.05.2020.

link

27
МАЈ
2020

Rezultati pismenog dela ispita-25.05.2020.

link

04
ФЕБ
2020

Rezultati pismenog dela ispita-27.01.2020.

link

16
ЈАН
2020

Rezultati pismenog dela ispita-16.01.2020.

link

05
ФЕБ
2019

Rezultati ispita- Januar

link

14
ЈАН
2019

Rezultati kolokvijuma održanog 10.01.2019.

link

09
ЈУН
2018

Rezultati ispita održanog 24.01.2018.

link

25
ЈАН
2018

Rezultati ispita održanog 24.01.2018.

link

22
ЈАН
2018

Konačne ocene kolokvijuma iz predmeta Pouzdanost mašina

link

08
ЈАН
2018

Rezultati kolokvijuma održanog 21.12.2017. iz predmeta Pouzdanost mašina- NG, MI

link

10
ДЕЦ
2015

II Kolokvijum

II kolikvijum iz predmeta Pouzdanost mašina će se održati u ponedeljak 14.12.2015 u 12 čas.

02
НОВ
2015

I kolokvijum

I kolokvijum iz usmenog dela ispita, biće održan 09.11.2015. sa početkom u 12 časova.

Doc. dr Ljiljana Radovanović