Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Preduzetništvo


09
АПР
2022

APRIL 2022.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Ocena rad

Ocena test

Predlog konačne ocene/

Konačna ocena/ Napomena

1.

Kokanović Tijana IM 32/20

7

6 (60 b.)

7 (61 bod.)

2.

Stojkov Sofija IM 12/20

10

7 (65 b.)

8 (75 bod.)

3.

Radojčić Miljana IM 33/20

7

8 (71 b.)

8 (71 bod.)

4.

Urošević Marina IM 25/20

6

6 (51 b.)

6 (55 bod.)

                                                                                               PREDMENTI NASTAVNIK, s.r.

05
ФЕБ
2020

JANUAR 2020.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Ocena rad

Ocena test

Predlog konačne ocene/

Konačna ocena/ Napomena

1.

Arsenić Jovana IM 31/18

10

5

5

2.

Ben David IM 14/18

8

6 (51 b.)

7 (61 bod.)

3.

Čukić Luka IM 17/18

9

7 (65 b.)

8 (75 bod.)

4.

Cvejin Slađana IM 7/18

8

7 (65 b.)

7 (70 bod.)

5.

Cvijović Danijela MIM 19/19

8

6 (55 b.)

7 (65 bod.)

6.

Glušac Anđela IM 1/18

9

5

5

7.

Gološin Svetlana IM 5/18

8

7 (61 b.)

7 (65 bod.)

8.

Jovanov Petar IM 4/18

9

6 (60 b.)

7 (70 bod.)

9.

Koso Nemanja IM 11/18

10

5

5

10.

Krenjicki Jelena IM 2/18

8

5

5

11.

Kucorovski Renata IM 12/18

8

6 (60 b.)

7 (65 bod.)

12.

Pantelić Filip IM 26/18

9

6 (60 b.)

7 (70 bod.)

13.

Pavićević Luka IM 29/18

9

6 (60 b.)

7 (70 bod.)

14.

Topalović Miloš IM 16/18

9

6 (55 b.)

7 (70 bod.)

15.

Živanov Milica IM 9/18

8

8 (71 b.)

8 (75 bod.)

16.

Živanović Jelena IM 27/18

10

8 (80 b.)

9 (90 bod.)

                                                                                      Predmetni nastavnik, s.r.

04
СЕП
2019

SEPTEMBAR 2019.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Ocena rad

Ocena test

Predlog konačne ocene/

Konačna ocean/ Napomena

1.

Altmajer Adrijana IM 56/17

10

5

 

2.

Lazarević Stefan IM 4/17

10

7 (70 b.)

8 (80 bod.)

3.

Mikić Teodora IM 17/17

6

8 (71 b.)

7 (61 bod.)

4.

Radovanac Dragana IM 44/17

6

7 (65 b.)

7 (61 bod.)

5.

Radovanac Maja IM 43/17

6

8 (71 b.)

7 (61 bod.)

6.

Stojanov Dragan IM 6/17

8

6 (51 b.)

7 (61 bod.)

7.

Stojanović Ivana 18/17

6

8 (75 b.)

7 (70 bod.)

                                                                        Predmetni nastavnik, s.r.

06
АПР
2019

APRIL 2019.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Ocena rad

Ocena test

Predlog konačne ocene/

Konačna ocean/ Napomena

1.

Cvetković Marija IM 38/18

10

7 (65 b.)

8 (80 bod.)

2.

Gole Nevena IM 54/17

9

7 (61 b.)

8 (71 bod.)

3.

Janković Bojana IM 40/17

9

6 (60 b.)

7 (70 bod.)

4.

Jović Mirjana IM 46/17

9

5

5

5.

Lazarević Stefan IM 4/17

10

5

5

6.

Mićić Jelena IM 10/17

10

5

5

7.

Miladinski Nikola IM 20/17

8

6 (60 b.)

7 (70 bod.)

8.

Milošević Antonijo IM 45/17

8

7 (61 b.)

7 (70 bod.)

9.

Mirčić Nikolina IM 25/17

9

7 (70 b.)

8 (80 bod.)

10.

Ristin Jovana IM 13/17

9

5

5

11.

Stankov Ana IM 22/17

10

5

5

12.

Stojanov Dragan IM 6/17

8

5

5

13.

Veličić Aleksandra IM 19/17

10

7 (61 b.)

8 (71 b.)

                                                                                             Predmetni nastavnik, s.r.

30
ЈАН
2019

JANUAR 2019.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Ocena rad

Ocena test

Predlog konačne ocene/

Konačna ocean/ Napomena

1.

Altmajer Adrijana IM 56/17

10

5

5

2.

Balint Elizabeta IM 47/17

10

6 (60 b.)

8 (75 bod.)

3.

Belovai Dragan IM 39/17

8

6 (51 b.)

7 (61 bod.)

4.

Bunjevac Aleksandar IM 21/17

10

9 (90 b.)

9 (90 bod.)

5.

Dragičević Anastasija IM 16/17

10

7 (61 b.)

8 (75 bod.)

6.

Gole Nevena IM 54/17

9

5

5

7.

Ilijin Goran IM 14/17

10

7 (61 b.)

8 (75 bod.)

8.

Ivanović Jelena IM 24/17

10

8 (80 b.)

9 (90 bod.)

9.

Jošić Mirjana IM 30/17

10

8 (71 b.)

9 (81 bod.)

10.

Jović Mirjana IM 46/17

9

5

5

11.

Lazarević Stefan IM 4/17

10

5

5

12.

Melegi Katarina IM 32/17

10

6 (60 b.)

8 (75 bod.)

13.

Mićić Jelena IM 10/17

10

5

5

14.

Milošević Antonijo IM 45/17

8

5

5

15.

Novak Nada IM 23/17

8

8 (75 b.)

8 (80 bod.)

16.

Pajić Snežana IM 36/17

8

6 (51 b.)

7 (61 bod.)

17.

Pavlović Srđan IM 3/17

10

7 (61 b.)

8 (75 bod.)

18.

Petrović Ana IM 33/17

10

10 (91 b.)

10 (95 b.)

19.

Ristić Tamara IM 48/17

8

5

5

20.

Ristin Jovana IM 13/17

9

5

5

21.

Stankov Ana IM 22/17

10

5

5

22.

Stojanov Dragan IM 6/17

8

5

5

23.

Šajti Kristina IM 1/17

10

10 (100 b.)

10 (100 bod.)

24.

Tot Milica IM 26/17

10

6 (55 b.)

8 (75 bod.)

25.

Vrška Viliam IM 15/17

10

6 (55 b.)

8 (75 bod.)

                                                                                Predmetni nastavnik, s.r.

03
ОКТ
2018

OKTOBAR 2018.

Rezultati ispita održanih 19.09.2018. i 03.10.2018.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Ocena rad

Ocena test

Predlog konačne ocene/

Konačna ocean/ Napomena

1.

Borombožin Tamara IM 37/15

6

6 (60 b.)

6 (60 bod.)

2.

Golić Ana IM 48/16

9

6 (51 b.)

7 (65 bod.)

3.

Luketić Miloš IM 20/16

10

6 (60 b.)

7 (70 bod.)

4.

Mošorinski Jovana IM 38/13

6

8 (75 b.)

7 (65 bod.)

5.

Rajlić Jovana IM 59/17

9

7 (70 b.)

8 (80 bod.)

6.

Stojanović Željana IM 27/16

9

8 (75 b.)

8 (80 bod.)

                                                                       PREDMETNI NASTAVNIK, s.r.

25
АПР
2018

APRIL 2018.

 

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Ocena rad

Ocena test

Predlog konačne ocene/

Konačna ocean/ Napomena

1.

Borombožin Tamara IM 37/15

 

5

 

2.

Čubranović Hristina IM 12/16

9

8 (75 b.)

8 (80 bod.)

3.

Gluvakov Verica IM 41 /16

10

8 (80 b.)

9 (85 bod.)

4.

Golić Ana IM 48/16

 

5

 

5.

Jankov Jelena IM 3/16

9

7 (61 b.)

8 (71 bod.)

6.

Jokić Vera 417/06-08

8

9 (81 b.)

9 (81 bod.)

7.

Kusmuk Danilo IM 51/15

 

5

 

8.

Mihajlović Nenad IM 77/16

 

7 (65 b.)

 

9.

Nešković Sara IM 29/16

9

9 (81 b.)

9 (85 bod.)

10.

Petrović Stefana IM 13/16

9

7 (70 b.)

8 (80 bod.)

11.

Pruginić Barbara IM 19/16

10

10 (91 b.)

10 (95 bod.)

12.

Rajlić Jovana IM 59/17

 

5

 

13.

Ribić Gojko IM 25/16

 

7 (70 b.) k.

 

14.

Savković Suzana IM 46/16

10

10 (100 b.)

10 (100 bod.)

15.

Slavić Jelena IM 17/16

10

9 (81 b.)

9 (90 bod.)

16.

Stojanović Željana IM 27/16

 

5

 

17.

Ugrinov Stefan IM 24/16

10

9 (90 b.)

9 (90 bod.)

18.

Urošev Vanja IM 8/16

10

8 (71 b.)

9 (81 bod.)

19.

Vidović Zoran IM 30/16

9

9 (90 b.)

9 (90 bod.)

20.

Vukajlović Jelena IM 40/16

9

6 (55 b.)

7 (65 bod.)

21.

Zečević Aleksandra IM 10/16

9

6 (55 b.)

7 (65 bod.)

22.

Mošorinski Jovana IM 38/13

1

5

 

                                                                                              Predmetni nastavnik, s.r.

02
ФЕБ
2018

JANUAR 2018.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Ocena rad

Ocena test

Predlog konačne ocene/

Konačna ocean/ Napomena

1.

Agošton Ivana IM 26/16

9

7 (65 b.)

7 (70 bod.)

2.

Borombođin Tamara IM 37/16

 

5

 

3.

Kovačević Marija IM 31/15

 

5

 

4.

Levnajić Ivana IM 64/17

9

10 (91 b.)

10 (91 bod.)

5.

Lukić Sanja IM 4/16

9

6 (55 b.)

7 (65 bod.)

6.

Mošorinski Jovana IM 38/13

 

5

 

7.

Panić Slađana IM 2/16

10

8 (80 b.)

9 (90 bod.)

8.

Petrak Andrea IM 45/16

9

6 (60 b.)

7 (70 bod.)

9.

Rajlić Jovana IM 59/17

 

5

 

10.

Roksandić Nebojša IM 44/16

6

7 (65 b)

7 (61 bod.)

11.

Vukajlović Jelena IM 40/16

 

5

 

Upis ocena: do petaka 02.02. u 13.00 u kabinetu 32a.

                                                                           Predmetni nastavnik, s.r.

27
СЕП
2017

Oktobar 2017.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Ocena rad

Ocena test

Predlog konačne ocene/

Konačna ocean/ Napomena

1.

Bakoš Kristijan IM 33/15

7

5

5

2.

Borombožin Tamara IM 37/15

6

5

5

3.

Čiklovan Aleksandar IM 7/14

9

7 (65 b.)

7 (74 bod.)

4.

Popović Bojana IM 20/13

7

6 (55 b.)

6 (60 bod.)

5.

Subotićki Ana Marija IM 53/15

10

5

5

6.

Vokić Duško IM 50/15

7

5

5

7.

Zaharieva Katerina IM 47/15

9

5

5

                                                                                   Profesor s.r.

UPIS OCENA: sreda 27.09. i petak 29.09. u kabinetu 32a do 12:00.

NAPOMENA: Molim kolege koji su položili ispit da se odazovu i dođu na upis ocena, u predviđenim terminima. Ukoliko niste u prilici da dođete, e-mail-om (na dragan.cockalo@tfzr.rs) javite da li ste sa ocenom saglasni ili ne. U protivnom, smatraću da niste zadovoljni ocenom i neću je upisati u zapisnik – u zapisniku će stajati n.d. (nije došao).

12
АПР
2017

April 2017.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Ocena rad

Ocena test

Predlog konačne ocene/

Konačna ocean/ Napomena

1.

Čiklovan Aleksandar IM 7/14

 

5

 

2.

Damjanov Jovana IM 42/15

 

6 (55 bod.)

 

3.

Evđević Nemanja MT 12/14

-

5

5 (45 bod.)

4.

Garafijat Anička IM 11/15

10

10 (100 b.)

10 (100 bod.)

5.

Ivković Marija IM 22/15

10

6 (60 bod.)

8 (80 bod.)

6.

Katona Kristina IM 1/14

6

6 (64 bod.)

6 (64 bod.)

7.

Kusmuk Danilo IM 51/15

 

5

 

8.

Lakatuš Filip MT 13/14

 

5

 

9.

Nadoba Dejan MT 7/14

8

5

5 (35 bod.)

10.

Nehez Vladimir MT 9/14

 

5

 

11.

Novaković Dragana IM 39/13

8

6 (60 bod.)

7 (70 bod.)

12.

Pejović Slađana IM 35/13

 

5

 

13.

Protić Aleksandra MT 4/14

 

5

 

14.

Pušić Dalibor IM 28/11

 

6 (60 bod.)

 

15.

Ristić Miloš IT 88/15

8

6 (55 bod.)

7 (65 bod.)

16.

Romac Jovan IM 18/15

6

8 (84 b.)

7 (74 bod.)

17.

Santo Boldižar MTT 6/16

 

8 (75 bod.)

 

18.

Skoko Valentina IM 10/15

10

7 (70 bod.)

8 (84 bod.)

19.

Vasiljević Aleksandar IM 38/14

6

6 (55 bod.)

6 (55 bod.)

20.

Vico Vukašin MT 14/14

6

7 (65 bod.)

7 (65 bod.)

21.

Zaharieva Katerina IM 47/15

 

6 (55 bod.)

 

                                                                                                       Profesor s.r.

NAPOMENA: Molim kolege koji su položili ispit da se odazovu i dođu na upis ocena, u predviđenim terminima. Ukoliko niste u prilici da dođete, bar e-mail-om (na dragan.cockalo@tfzr.rs) javite da li ste sa ocenom saglasni ili ne. U protivnom, smatraću da niste zadovoljni ocenom i neću je upisati u zapisnik – u zapisniku će stajati n.d. (nije došao).

03
ФЕБ
2017

Januar 2017.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Ocena rad

Ocena test

Predlog konačne ocene/

Konačna ocean/ Napomena

1.

Aleksić Marija IM 8/15

10

10 (95 b.)

10 (95 bod.)

2.

Bakoš Kristian IM 33/15

 

5

 

3.

Belić Vanja IM 43/15

8

6 (55 b.)

7 (65 bod.)

4.

Belić Vanja IM 43/15

8

6 (55 b.)

7 (65 bod.)

5.

Bera Nikola MT 6/14

10

6 (55 b.)

6 (55 bod.)

6.

Bojić Nemanja IM 16/15

10

6 (55 b.)

8 (75 bod.)

7.

Boromisa Mirjana IM 6/15

 

9 (85 b.)

 

8.

Brankovan Milica IM 9/15

10

6 (60 b.)

8 (80 bod.)

9.

Damjanov Jovana IM 42/15

 

5

 

10.

Đordan Petar IM 39/15

8

6 (64 b.)

7 (74 bod.)

11.

Đuričin Branislav IM 19/15

9

6 (55 b.)

6 (55 bod.)

12.

Evđević Nemanja MT 12/14

 

5

 

13.

Gaborov Maja MT 2/14

10

10 (100 b.)

10 (100 bod.)

14.

Garafijat Anička IM 11/15

10

8 (84 b.)

9 (94 bod.)

15.

Ivković Marija IM 22/15

 

5

 

16.

Katona Kristina IM 1/14

 

5

 

17.

Kljajić Milan IM 55/15

9

7 (65 b.)

8 (75 bod.)

18.

Kolar Klementina IM 38/15

10

6 (60 b.)

8 (80 bod.)

19.

Kovačević Jovana IM 14/15

10

7 (65 b.)

8 (80 bod.)

20.

Krstinić Nikola IM 35/11

 

5

 

21.

Kusmuk Danilo IM 51/15

 

5

 

22.

Lakatuš Filip MT 13/14

 

5

 

23.

Latinović Srđan IM 41/15

9

7 (65 b.)

8 (75 bod.)

24.

Majkić Milica IM 40/15

9

6 (60 b.)

7 (74 bod.)

25.

Maljica Marina IM 52/15

 

5

 

26.

Mihajlović Bojana IM 46/15

10

9 (85 b.)

9 (94 bod.)

27.

Mijatović Jovan IM 12/15

8

7 (70 b.)

7 (74 bod.)

28.

Milinković Miljana IM 21/15

6

6 (55 b.)

6 (55 bod.)

29.

Miljević Tanja IM 49/15

10

6 (55 b.)

8 (75 bod.)

30.

Milojkov Milica IM 66/16

10

8 (84 b.)

9 (90 bod.)

31.

Mitrović Ružica IM 25/15

10

6 (60 b.)

8 (80 bod.)

32.

Mladić Marija IM 45/15

8

6 (60 b.)

7 (70 bod.)

33.

Nadoba Dejan MT 7/14

 

5

 

34.

Nehez Vladimir MT 9/14

 

5

 

35.

Nikolić Dejan IM 67/16

 

5

 

36.

Ponoćko Ana IM 1/15

 

7 (70 b.)

 

37.

Popov Filip IM 17/15

 

5

 

38.

Protić Aleksandra MT 4/14

 

5

 

39.

Radišić Jelena MTT 13/16

10

7 (70 b.)

8 (84 bod.)

40.

Rajković Katarina IM 4/15

10

6 (60 b.)

8 (80 bod.)

41.

Siljanovski Miloš 54/15

10

8 (75 b.)

9 (85 bod.)

42.

Simeunović Nataša IM 82/15

 

6

6 (55 bod.)

43.

Skoko Valentina IM 10/15

 

5

 

44.

Stiković Filip IM 11/14

 

5

 

45.

Šećerov Andrea IM 23/15

8

6 (55 b.)

7 (65 bod.)

46.

Šokolovački Željka IM 7/15

10

9 (94 b.)

9 (94 bod.)

47.

Varadinac Ana IM 5/15

10

6 (64 b.)

8 (84 bod.)

48.

Vasiljević Aleksandar IM 38/14

 

5

Da se javi!

49.

Vemić Stefan IM 13/15

9

7 (65 b.)

8 (75 bod.)

50.

Vico Vukašin MT 14/14

 

5

 

51.

Vokić Duško 50/15

 

5

 

52.

Zorić Tamara MT 1/14

10

10 (100 b.)

10 (100 bod.)

53.

Žarkov Dragana IM 2/15

10

8 (75 b.)

9 (85 bod.)

                                                                                           Predmetni nastavnik s.r.

UPIS OCENA: Zaključno sa sredom 08.02.2017. u kabinetu 32a.

NAPOMENA: Molim kolege koji su položili ispit da se odazovu i dođu na upis ocena, u predviđenim terminima. Ukoliko niste u prilici da dođete, bar e-mail-om (na dragan.cockalo@tfzr.rs) javite da li ste sa ocenom saglasni ili ne. U protivnom, smatraću da niste zadovoljni ocenom i neću je upisati u zapisnik – u zapisniku će stajati n.d. (nije došao).

10
ЈУН
2015

Jun 2015.

PREDUZETNIŠTVO/OSNOVE PREDUZETNIŠTVA

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj bodova

Konačna ocena

1.

Milovanović Stefan IM 18/13

6

5

2.

Ognjan Vladimir 32/13

12

5

3.

Planić Ivana IM 19/13

9

5

4.

Stojanović Maja IT 98/12

16

65 bod. – 7 (sedam)

5.

Šljapić Ivana IM 22/12

13

55 bod. – 6 (šest)

Ocene su dodeljene na sledeći način:

Broj bodova

< 13

13-15

16-18

19-21

22-23

24-25

Ocena

5

6

7

8

9

10

                                                                           Profesor, s.r.

24
АПР
2015

April 2015.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj bodova

Konačna ocena

1.

Aćimović Petar IM 17/13

8

5

2.

Avramović Dejan IM 21/13

16

65 bod. – 7 (sedam)

3.

Čuturić Vjekoslav IM 65/14

17

70 bod. – 7 (sedam)

4.

Gruslav Željana IM 9/13

18

74 bod. – 7 (sedam)

5.

Ilievski Jovana IM 68/13

25

100 bod. – 10 (deset)

6.

Karanović Aleksandra IM 44/13

4

5

7.

Kravar Milica IM 60/13

25

100 bod. – 10 (deset)

8.

Milovanović Stefan IM 18/13

8

5

9.

Niškanović Stevan IM 54/13

15

64 bod. – 6 (šest)

10.

Ognjan Vladimir IM 32/13

11

5

11.

Planić Ivana IM 19/13

10

5

12.

Tošić Dejana IM 50/11

2

5

13.

Vasiljević Ivana IM 7/13

16

65 bod. – 7 (sedam)

Ocene su dodeljene na sledeći način:

Broj bodova

< 13

13-15

16-18

19-21

22-23

24-25

Ocena

5

6

7

8

9

10

UPIS OCENA: utorak 28.04.2015. i sreda 29.04.2015. od 9:00 do 12:00.

NAPOMENA: Molim kolege koji su položili ispit da se odazovu i dođu na upis ocena, u predviđenim terminima. Ukoliko niste u prilici da dođete, bar e-mail-om (na cole@tfzr.uns.ac.rs ili dragan.cockalo@tfzr.rs) javite da li ste sa ocenom saglasni ili ne. U protivnom, smatraću da niste zadovoljni ocenom i neću je upisati u zapisnik – u zapisniku će stajati ocena 5 (pet).

04
ФЕБ
2015

Januar 2015.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj bodova

Konačna ocena

1.

Bogdanović Maja IM 50/13

13

55 bod. – 6 (šest)

2.

Đorđević Ivan MO 6/14

23

94 bod. – 9 (devet)

3.

Felbab Aleksandra IM 26/13

25

100 bod. – 10 (deset)

4.

Gruslav Željana 9/13

11

5

5.

Josimov Dušanka IM 67/14

23

94 bod. – 9 (devet)

6.

Karanović Aleksandra IM 44/13

3

5

7.

Lerik Natalia IM 5/13

22

90 bod. – 9 (devet)

8.

Markov Marjan IM 47/11

15

64 bod. – 6 (šest)

9.

Milinković Miloš IM 87/13

1

5

10.

Milovanović Stefan 18/13

2

5

11.

Planić Ivana 19/13

8

5

12.

Stojanović Maja IT 98/12

9

5

13.

Šljapić Ivana IM 22/12

9

5

Ocene su dodeljene na sledeći način:

Broj bodova

< 13

13-15

16-18

19-21

22-23

24-25

Ocena

5

6

7

8

9

10

24
СЕП
2014

Oktobar 2014.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj bodova

Konačna ocena

1.

Belovai Gabriela IM 35/12

-

5

2.

Bjelogrlić Nemanja 70/08-09

14

60 bod. – 6 (šest)

3.

Cvetić Ivana IM 6/12

13

55 bod. – 6 (šest)

4.

Filep Andrej IM 65/12

13

55 bod. – 6 (šest)

5.

Jokšić Žarko IM 47/12

13

55 bod. – 6 (šest)

6.

Lakatuš Peko IM 82/12

9

5

7.

Marko Renata IM 45/12

13

55 bod. – 6 (šest)

8.

Siveri Robert IM 39/12

4

5

9.

Stančić Ivana IM 56/12

13

55 bod. – 6 (šest)

10.

Šljapić Ivana IM 22/12

11

5

11.

Teleki Čaba IM 27/12

5

5

12.

Tošić Dejana IM 50/11

3

5

13.

Vlajić Nebojša IM 68/11

17

70 bod. – 7 (sedam)

14.

Vlajić Ninoslav IM 38/12

19

75 bod. – 8 (osam)

15.

Vujatović Tanja IM 34/12

17

70 bod. – 7 (sedam)

Ocene su dodeljene na sledeći način:

Broj bodova

< 13

13-15

16-18

19-21

22-23

24-25

Ocena

5

6

7

8

9

10

Upisivanje ocena: petak 26.09. i sreda 01.10. od 10:00 do 12:00.

                                                                                    Profesor, s.r.

03
СЕП
2014

Septembar 2014.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj bodova

Konačna ocena

1.

Belovai Gabriela IM 35/12

4

5

2.

Cvetić Ivana IM 6/12

11

5

3.

Gligorin Nemanja IM 65/12

14

6

4.

Grujić Žarko IM 13/12

19

8

 

Ivetić Nina IM 18/12

25

10

 

Jokšić Žarko IM 47/12

9

5

7.

Lević Isidora IM 48/12

13

6

8.

Milosavljev Dragana IM 9/12

24

10

9.

Rakić Aleksandra IM 33/12

17

7

10.

Stančić Ivana IM 56/12

3

5

11.

Šljapić Ivana IM 22/12

3

5

12.

Tošić Dejana IM 50/11

2

5

13.

Vujatović Tanja IM 34/12

6

5

Ocene su dodeljene na sledeći način:

Broj bodova

< 13

13-15

16-18

19-21

22-23

24-25

Ocena

5

6

7

8

9

10

11
ЈУН
2014

Јun 2014.

 

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj bodova

Konačna ocena

1.

Belovai Gabriela IM 35/12

5

5

2.

Ćuk Dragana IM 62/12

18

7 (sedam) – 74 bod.

3.

Filep Andrej IM 45/11

8

5

4.

Gligorin Nemanja IM 65/12

11

5

5.

Horvat Albert IM 44/12

17

7 (sedam) – 70 bod.

6.

Ivetić Nina IM 18/12

19

8 (osam) – 75 bod.

7.

Jokšić Žarko IM 47/12

7

5

8.

Kostić Kristina IM 29/12

15

6 (šest) – 64 bod.

9.

Lević Isidora IM 48/12

8

5

10.

Marko Renata IM 45/12

6

5

11.

Petrović Milan IM 75/12

16

7 (sedan) – 65 bod.

12.

Rakić Aleksandra IM 33/12

11

5

13.

Siveri Robert IM 39/12

3

5

14.

Stanisavljev Mirjana IM 20/12

22

9 (devet) – 85 bod.

15.

Stojanović Aleksandar IM 54/12

13

6 (šest) – 55 bod.

16.

Varga Kristina IM 43/11

17

7 (sedam) – 70 bod.

17.

Zagorac Dajana IM 16/12

21

8 (osam) – 84 bod.

Ocene su dodeljene na sledeći način:

Broj bodova

< 13

13-15

16-18

19-21

22-23

24-25

Ocena

5

6

7

8

9

10

                                                                                   Profesor, s.r.

16
МАЈ
2014

Maj 2014.

Položio je:

1. Lujanov Miloš 40/05-03 - 9 (devet)

Upis ocene: sreda 20.05. od 10:00 do 12:00.

                                            Predmetni nastavnik, s.r.

09
АПР
2014

April 2014.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj bodova

Konačna ocena

1.

Gligorin Nemanja IM 65/12

7

5

2.

Horvat Albert IM 44/12

2

5

3.

Ivaković Darko 83/12

14

6

4.

Jovanović Petar IM 41/11

15

6

5.

Kostić Kristina IM 29/12

11

5

6.

Kovačević Jelena IM 70/12

13

6

7.

Letić Radoslav IM 25/12

16

7

8.

Lević Isidora IM 48/12

10

5

9.

Lujanov Miloš 40/05-03

12

5

10.

Markov Aleksandar IM 66/12

18

7

11.

Milićev Bojan IM 28/12

13

6

12.

Rabrenović Radule IM 40/11

4

5

13.

Rakić Aleksandra IM 22/12

3

5

14.

Stanković Dalibor IM 42/12

17

7

15.

Stojanović Aleksandar IM 54/12

10

5

16.

Škrbić Jovana IM 7/12

16

7

17.

Tošić Dejana IM 50/11

9

5

18.

Veljković Aleksandra IM 19/12

19

8

19.

Zekanović Jovana IM 12/11

21

8

U Zrenjaninu, 09.04.2014.                        Predmetni nastavnik, s.r.

28
ФЕБ
2014

Januar 2014.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj bodova

Konačna ocena

1.

Bijelić Ana IM 71/12

13

6

2.

Glušac Aleksandra IM 32/12

13

6

3.

Ivetić Nina IM 18/12

18

7

4.

Ivković Darko IM 83/12

5

5

5.

Janjić Ivan IM 83/13

16

7

6.

Jankov Milana IM 71/11

19

8

7.

Jovanović Petar IM 41/11

10

5

8.

Kostić Kristina IM 29/12

10

5

9.

Lazov Jadranka IM 73/12

20

8

10.

Lučić Anđelina IM 14/12

25

10

11.

Magda Korina IM 29/11

20

8

12.

Marić Mirjana IM 127/13

19

8

13.

Markov Aleksandar IM 66/12

8

5

14.

Milanković Goran IM 97/11

1

5

15.

Milićev Bojan IM 28/12

12

5

16.

Milinović Branko 405/06-08

16

7

17.

Mitić Aleksandar IM 113/13

14

6

18.

Nedeljković Jelica IM 26/12

14

6

19.

Petrović Mladen IM 81/12

15

6

20.

Rabrenović Radule IM 40/11

3

5

21.

Radović Aleksandar 103/10-07

8

5

22.

Sarić Nataša 165/10-08

3

5

23.

Slavković Vladimir IM 74/12

4

5

24.

Stanković Dalibor IM 42/12

9

5

25.

Stojanović Aleksandar IM 54/12

7

5

26.

Vuković Srđan IM 56/11

15

6

27.

Zagorac Dajana IM 16/12

16

7

28.

Zekanović Jovana IM 12/11

12

5

                                                                                          Predmetni nastavnik, s.r.

05
СЕП
2013

Septembar 2013

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj bodova

Konačna ocena

1.

Demenesku Marciana IM 18/11

16

7

2.

Jovanović Petar IM 41/11

2

5

3.

Rabrenović Radule IM 40/11

2

5

4.

Sarić Biljana IM 138/12

2

5

5.

Stanimirov Marija IM 227/11

13

6

6.

Strnad Jelena IM 25/11

13

6

7.

Šašić Nemanja IM 60/11

5

5

8.

Vuković Srđan IM 56/11

9

5

9.

Žemba Marija 32/10-10

25

10

10.

Živković Marina IM 31/11

9

5

U Zrenjaninu, 05.09.2013. g.                                                       Profesor s.r.

Upis ocena: petak 06.09. i sreda 11.09.2013. u periodu 11.00-12.00.

Ocene su dodeljene na sledeći način:

Broj bodova

< 13

13-15

16-18

19-21

22-23

24-25

Ocena

5

6

7

8

9

10

03
ЈУЛ
2013

Jul 2013.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj bodova

Konačna ocena

1.

Čorba Laslo IM 21/11

14

6

2.

Demenesku Marćiana IM 18/11

10

5

3.

Đinović Milan IM 116/12

19

8

4.

Filep Andrej IM 65/11

7

5

5.

Gagić Lidija IM 54/11

18

7

6.

Maksimović Radovan IM 214/11

13

6

7.

Petrović Jelena IT 120/12

13

6

8.

Sarić Nataša 165/10-08

4

5

9.

Stanimirov Marija IM 227/11

10

5

10.

Vučićević Boja IM 37/11

13

6

11.

Vuković Srđan IM 56/11

6

5

12.

Vuković Zoran IT 111/12

23

9

13.

Živković Marina IM 31/11

4

5

Ocene su dodeljene na sledeći način:

Broj bodova

< 13

13-15

16-18

19-21

22-23

24-25

Ocena

5

6

7

8

9

10

12
ЈУН
2013

Jun 2013.

R. br.

Prezime, Ime, br. indeksa

Broj bodova

Konačna ocena

1.

Avramović Bogdan IM 89/11

16

7

2.

Bogdanović Dejan IM 105/11

17

7

3.

Čorba Laslo IM 21/11

4

5

4.

Demenesku Marciana IM 18/11

10

5

5.

Filep Andrej IM 5/11

4

5

6.

Jakovljević Marko IM 6/11

17

7

7.

Krstinić Nikola 35/11

1

5

8.

Marinković Goran

7

5

9.

Palanački Srđan IM 10/11

22

9

10.

Perović Jovana IM 22/11

6

5

11.

Petronić Raovan 87/10-10

20

8

12.

Petrovič Željomir IM 64/11

15

6

13.

Petrović Jelena IT 120/12

9

5

14.

Rabrenović Radule IM 40/11

2

5

15.

Radović Aleksandar 103/10-08

11

5

16.

Ratković Siniša IM 69/11

8

5

17.

Stanimirov Marija IM 227/11

12

5

18.

Stanković Dragan IM 76/11

17

7

19.

Strnad Jelena IM 25/11

10

5

20.

Šašić Nemanja IM 60/11

6

5

21.

Vlaški Slađana

20

8

U Zrenjaninu, 12.06.2013. g.                                                       Profesor s.r.

Upis ocena: petak 14.06. i sreda 19.06.2013. u periodu 11.00-12.00.

Ocene su dodeljene na sledeći način:

Broj bodova

< 13

13-15

16-18

19-21

22-23

24-25

Ocena

5

6

7

8

9

10