Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Priprema proizvodnje


13
МАЈ
2020

Literatura koja je korišćena za prezentacije

1. Adamović, Ž., i dr. Priprema proizvodnje, CETEX, Smederevo, 1999.

2. Prvulović, S., Tolmač, D.: Tehnologije Obrade Proizvoda, 1. Deo, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 2012.

3. Prvulović, S., Tolmač, D.: Tehnologije Obrade Proizvoda, 2. Deo, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 2012.

4.Tolmač, D. Prvulović, S.: E - Tehnologije Obrade Proizvoda – Rešeni primeri i zadaci, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, 2012.

5.Tolmač, D., Prvulović, S., Radovanović, Lj, Blagojevoć, Z.: Teorija Projektovanja Sistema – projektovanje, investicije, reinženjering - ,  Tehnički fakultet "M. Pupin", Zrenjanin.2007.

6. Mileusnić, N. : Stabilizacija i efikasnost proizvodnje, Ekonom. politika, Beograd, 86.

7. Zrnić, Đ. : Projektovanje fabrika, Mašinski fakultet, Beograd.

8. Kalajdžić, M. : Tehnologija mašinogradnje, Mašinski fakultet Beograd, 2008.

 

02
АПР
2020

Priprema proizvodnje I

Materijal sa predavanja za prvi deo ispita (ispitna pitanja od 1do 24) možete preuzeti na ovom linku.

02
АПР
2020

Priprema proizvodnje IIa

Materijal sa predavanja za drugi deo ispita (ispitna pitanja 25 i 26) možete preuzeti na ovom linku.

02
АПР
2020

Priprema proizvodnje IIb

Materijal sa predavanja za drugi deo ispita (ispitna pitanja 27 do 29) možete preuzeti na ovom linku.

12
АПР
2020

Priprema proizvodnje IIc

Materijal sa predavanja za drugi deo ispita (ispitna pitanja 30 i 31) možete preuzeti na ovom linku.

23
АПР
2020

Priprema proizvodnje IId

Materijal sa predavanja za drugi deo ispita (ispitna pitanja 32 do 35) možete preuzeti na ovom linku.

23
АПР
2020

Priprema proizvodnje IIe

Materijal sa predavanja za drugi deo ispita (ispitna pitanja 36 do 38) možete preuzeti na ovom linku.

08
МАЈ
2020

Priprema proizvodnje IIf

Materijal sa predavanja za drugi deo ispita (ispitna pitanja 39 do 41) možete preuzeti na ovom linku.

08
МАЈ
2020

Priprema proizvodnje IIg

Materijal sa predavanja za drugi deo ispita (ispitno pitanje 42) možete preuzeti na ovom linku.

12
МАЈ
2020

Priprema proizvodnje IIh

Materijal sa predavanja za drugi deo ispita (ispitna pitanja 43 i 44) možete preuzeti na ovom linku.