Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Procesna postrojenja


13
СЕП
2020

Cilj i zadaci predmeta

Sticanje neophodno potrebnih znanja za projektovanje, rad i održavanje procesnih postrojenja, sastavnih delova proizvodnih procesa u industriji. U okviru ovog predmeta predaju se osnove vezane za izgradnju objekata. To se prvenstveno odnosi na tehničku regulativu, sastavljanje tehnoloških linija, raspored opreme unutar objekta i zahtevi za bezbednost.
Studenti se osposobljavaju za pojektovanje, eksploataciju i održavanje procesnih postrojenja u industriji. U okviru predmeta obrađuju se i tehnološke šeme i oprema za pojedine specifične instalacije koje se često mogu sresti u industrijskim objektima. Studenti savlađuju metode proračuna i dimenzionisanja načine postavljanja i izvođenja te ispitivanja i kontrole.