Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski jezici 1


Cilj i zadaci nastavnog predmeta

Da studenti savladaju metodologiju strukturiranog programiranja.

Poznavanje teorije i prakse strukturiranog programiranja kroz programski jezik paskal.