Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski jezici 1


Literatura

1. Dujmović J.: Programski jezici i metode programiranja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.

2. Hotomski P., Malbaški D.: Matematička logika i principi programiranja, Univerzitet u Novom Sadu, više izdanja

3. O' Brien S.: Turbo paskal 6 - kompletan vodič, Mikro knjiga, Beograd 1991.