Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski jezici 1


Opšte informacije

Studijski program : Informatičko inženjerstvo (osnovne akademske studije), Informatika u obrazovanju (osnovne akademske studije)

Status predmeta: obavezni

Godina: II, Semestar: III

Broj časova  aktivne nastave: 90, Teorijska nastava: 45, Praktična nastava: 45

Broj ESPB: 6

Predmetni nastavnik: Doc. dr Branko Markoski, email: markonins@yahoo.com