Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski jezici i metode programiranja


Opšte informacije

Studijski program : Profesor tehnike i informatike (osnovne akademske studije)

Status predmeta: obavezni

Godina: II, Semestar: IV

Predavanja: 4 časa nedeljno, Vežbe: 4 časa nedeljno

Broj ESPB: 8

Predmetni nastavnik: Doc. dr Branko Markoski, email: markoni@uns.ac.rs