Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Programski jezici


03
ОКТ
2017

Rezultati za školsku 2016/17

U tabeli se nalaze rezultati zaključno sa drugim oktobarskim ispitnim rokom.

Svi studenti, koji su ostvarili minimum 25 bodova, pritom ni u jednoj rubrici nemaju 0, stekli su pravo da izađu na usmeni deo ispita koji će biti održan u sredu 04.10.2017. u 08:00h.

Sačekajte da se sadržaj učita...

04
ОКТ
2016

Rezultati za školsku 2015/2016

U tabeli se nalaze rezultati uključujući rezultate sa junskog ispitnog roka (26.06.) , septembarskog ispitnog roka (06.09.), oktobarskog ispitnog roka (27.09.) i produženog oktobarskog ispitnog roka (04.10.)

Sačekajte da se sadržaj učita...