Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Projektovanje informacionih sistema


Literatura

1. Кази Љубица, Радуловић Биљана: »Проjeктовањe информационих систeма кроз примeрe и задаткe, практикум«, 2008, Тeхнички факултeт "Михаjло Пупин" Зрeњанин, ISBN 978-86-7672-105-4, Библиотека „Уџбеници“, број 134, 2007/08

2. Surla D., Stanojević I., : «UML uvod u objedinjni jezik modeliranja», Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2003.