Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Projektovanje informacionih sistema


Predispitne obaveze

Aktivnost u toku predavanja: 10 bodova;

Seminarski rad: 60 bodova;

Završni ispit

Usmeni deo ispita: 30 bodova.