Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Projektovanje informacionih sistema


11
МАР
2019

Struktura seminarskog rada

Seminarski rad iz predmeta Projektovanje informacionih sistema treba da sadrzi:
1. Dokumentaciju u Word-u:
opis posla, snimak stanja, dijagram toka podataka ili business process model, recnik podataka, CDM ili ER dijagram, PDM ili relacioni dijagram, UML dijagrami (use case sa specifikacijom, dijagram klasa, dijagram sekvenci, dijagram komponenti i dijagram razmestaja). 
2. Projektne fajlove u case alatu (fajlovi sa ekstenzijom: BPM, CDM, PDM, OOM)
 
Seminarski rad se predaje na CD-u (ne treba stampati dokumentaciju).
16
ЈУН
2013

Primer seminarskog rada

Kompletno uradjen primer seminarskog rada moze se pogledati OVDE.

01
ЈУЛ
2020

Uputstvo za izradu seminarskog rada

Uputsvo za izradu seminarskog rada moze se pogledati OVDE.

Napomena: Ukoliko student preda seminarski rad sa elementima tudjeg rada, tema mu se poništava i mora raditi seminarski rad ponovo sa drugom temom.

16
ЈУН
2013

Primer elemenata strukture seminarskog rada

Primeri za svaki od elemenata strukture seminarskog rada mogu se pogledati sa LINKA.