Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Psihologija rada


09
ЈУН
2016

O predmetu

Osnovne akademske studije – Informatika i tehnika u obrazovanju, Inženjerski menadžment

 

Ime nastavnika: Prof. dr Đurđa Soleša-Grijak

Oblik nastave: predavanja ( 2 + 0 )

Trajanje: jedan semestar (I semestar)

09
ЈУН
2016

Predispitne obaveze

Aktivnost

Seminarski rad - Analiza popularnog testa/upitnika ličnosti kao tehnike istraživanja; Prikaz ličnosti

Kolokvijum

 

Ispit se polaže pismeno.

09
ЈУН
2016

Literatura

Rot, Nikola (2010). Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

09
ЈУН
2016

Ispitna pitanja

Pitanja za ispit možete pogledati na linku - ispitna pitanja