Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarska grafika 2


17
АПР
2020

Materijal za predavanja

1. deo materijala za predavanja možete preuzeti sa sledećeg linka

2. deo materijala za predavanja možete preuzeti sa sledećeg linka

3. Ostali materijal za predavanja možete preuzeti sa sledećih linkova: link 1 ,  link 2  i link 3

25
МАР
2020

Materijali za vežbe

Materijal sa vežbi možete preuzeti sa sledećeg linka.

25
МАР
2020

Materijali za seminarski rad

Materijal sa fakultetske mreže - download.

Materijal sa seminarski rad - download.