Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarske mreže


30
ОКТ
2020

Uputstvo za polaganje ispita - šk. godina 2019/2020

Obaveštenje

Rezultati kolokvijuma održanog u petak 05.06.2020. su na linku http://tfzr.rs/Predmet/racunarske-mreze/rezultati-za-skolsku-201920 

Zbog smanjenja obima gradiva pitanja koja neće biti na ispiti su:

1.5. Način prenosa podataka (sinhtoni i asinhroni)
2.1. Performanse računarskih mreža (propusni opseg, propusnost i kašnjenje)
2.2. Greške pri prenosu podataka (osnovni pojmovi priroda grešaka, BER, provera parnosti)
3.2. Enkapsulacija
5.1. Cyclic Redundancy Check

10.6 BGP-4
11.3 Rezervisani portovi
11.14 Stream Control Transmission Protocol (SCTP)
12.4 HTTP (pregled, neperzistentni i perzistentni HTTP)
12.6 Tipovi cookie-ja
12.10 protokoli
12.13 Primer razrešavanja DNS imena (resource record-ima (RR), Type A, NS, CNAME, MX)

Studenti za konsultacije mogu da se obrate predmetnom profesoru dalibor.dobrilovi@tfzr.rs, a na konsultacije za vežbe na mail predmetnom asistentu Goranu Gecinu goran.gecin@tfzr.rs.

Studentske obaveze i bodovanje za ocenu

(U školskoj 2019/2020 godini)

Kolokvijum (max. 30 bodova)

Materijal: Racunarske.Mreze_2016_2017_Kolokvijum_01.zip
Link: http://tfzr.rs/Predmet/racunarske-mreze/materijali-za-predavanja

Usmeni deo ispita (max. 30 bodova)

Materijal:Racunarske.Mreze_2016_2017_Kolokvijum_02.zip
Link: http://tfzr.rs/Predmet/racunarske-mreze/materijali-za-predavanja

Praktična nastava 1 (max. 10 bodova)

Materijal:Laboratorisjka vežba 1, 2 i 3 (IP adresiranje i statičko rutiranje I, II i III deo)
Link: http://tfzr.rs/Predmet/racunarske-mreze/materijali-za-laboratorijske-mreze

Praktična nastava 2 (max. 20 bodova) 

Materijal:Laboratorisjka vežba 4 i 5 (IPv6 i OSPF)
Link: http://tfzr.rs/Predmet/racunarske-mreze/materijali-za-laboratorijske-mreze

Aktivnost (max. 10 bodova)