Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarski sistemi


Опште информације

Студијски програм: Информационе технологије (2. година ОАС)
Студијски програм: Информационе технологије - Софтверско инжењерство (1. година ОАС)
Студијски програм: Машинско инжењерство (1. година ОАС)

Број часова: 2+2

Предметни наставник: Проф. др Жељко Стојанов
Кабинет: 30а (први спрат)
email: zeljko.stojanov@tfzr.rs

Асистент:  Мсц Игор Вецштејн 
Кабинет: 22
email: igor.vecstejn@tfzr.rs