Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarski sistemi


Садржај предмета

Теоријска настава

Бројеви и бројни системи. Ниво дигиталне логике. Булова алгебра. Основна кола дигиталне логике. Организација рачунарских система. Процесор. Основна меморија. Секундарна меморија. Улаз-излаз. Рачунарске магистрале. Универзална серијска магистрала. Структурна организација рачунара. Језици, нивои и виртуелне машине. Превођење и интерпретирање програма. Савремени рачунар с више нивоа. Ниво архитектуре скупа инструкција. Меморијски модели. Формати инструкција. Начини адресирања. Ниво асемблерског језика. Процесирање асемблерских програма. Процес асемблирања. Повезивање и учитавање програма. Динамичко повезивање.

Практична настава

Савладавање основних принципа функционисања микропроцесорски базираних рачунарских система кроз примере у асемблерском језику за фамилију микропроцесора Интел 80x86.