Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarski sistemi


Методе извођења наставе

 

Вербалне (предавање, тематски усмерене дискусије),

Текстуалне (решавање задатака-проблема, домаћи задаци),

Лабораторијске (рад на рачунару са одабраним софтверским алатима).