Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarski sistemi


Преузимање материјала

У овој секцији студенти могу преузети материјале за савладавање наставног градива и припрему испита.

Пример писменог дела испита - предиспитне обавезе

Пример

Испитна питања за усмени део испита

Испитна питања: РС Питања за усмени део испита

Практикум за вежбе у рачунарској лабораторији

Практикум РС 2016

Материјал за лабораторијске вежбе

Библиотека: rs32tfzr

VC++ Пројекат: rs32projekat

Списак инструкција Intel 80x86: Инструкције

ЛабВ01 - Подаци и адресирање: rs.labv.01 - Podaci i adresiranje

ЛабВ02 - Аритметичке операције: rs.labv.02 - Aritmeticke operacije

ЛабВ03 - Логичке операције: rs.labv.03 - Logicke operacije

ЛабВ04 - Контрола тока: rs.labv.04 - Kontrola toka

ЛабВ05 - Низови: rs.labv.05 - Nizovi

ЛабВ06 - Стрингови - Задаци за самостални рад: RS Zadaci za samostalni rad - stringovi