Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarski sistemi


Литература

Предавања

1. Andrew S. Tanenbaum. Архитектура и организација рачунара.  Микро књига. Београд. 2007. [превод издања 5/Е 2006].

2. Andrew S. Tanenbaum. Structured Computer Organization, 5/E. Prentice Hall. 2006.

Вежбе

1. Жељко Стојанов. Увод у програмирање у асемблерском језику за Интелове х86 микропроцесоре: Практикум за вежбе у рачунарској лабораторији. Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин. 2016.

2. Kip R. Irvine. Assembly language for x86 processors (6th edition). Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA. 2011