Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko dizajniranje


Ciljevi i zadaci

Cilj predmeta jeste da studenti steknu znanja neophodna za ovladavanje složenijim konceptima dizajniranja digitalnih medija uz zadovoljavanje estetskih i upotrebnih kriterijuma računarski generisanih slika i virtuelnog okruženja.

Ishod obrazovanja je razvijanje kreativne sposobnosti i sticanje veština za samostalan i timski rad na projektima računarskog dizajniranja i unapređenja estetskog kvaliteta u sferi računarski generisanih slika.