Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko merenje i industrijski monitoring


Predispitne obaveze

Izrada seminarskog rada: 50 bodova

Završni ispit

Usmeni deo ispita: 50 bodova

Napomena

Uslova za izlazak na završni ispit je da student odbrani seminarski rad.