Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko merenje i industrijski monitoring


10
ДЕЦ
2017

REZULTATI ISPITA KOD PROF. S. JANKOVICA

 

NAPOMENE:

 

  • STUDENTI KOJI SU POLOŽILI, A ŽELE DA ODGOVARAJU ZA VEĆU OCENU, MOGU DA SE PRIJAVE PREDMETNOM NASTAVNIKU, DO ZAKLJUČENJA ZAPISNIKA O ISPITU (OBIČNO 3 DANA OD DANA ISPITA).
  • VAŽNA INFORMACIJA: STUDENTI KOJI IZ BILO KOG RAZLOGA NISU IMALI PRIJAVLJEN ISPIT U ROKU U KOJEM SU GA POLOŽILI DUŽNI SU DA SE, NA DAN ISPITA, U ROU KOJEM SU GA (NAKNADNO) PRIJAVILI, JAVE PREDMETNOM NASTAVNIKU.
  • UPISIVANJE OCENA JE U  TERMINU ISPITA ILI U TERMINU PREDAVANJA.

 do 54 ocena 5

 za poene od 55 do 64 ocena 6

 za poene od 65 do 74 ocena 7

 za poene od 75 do 84 ocena 8

 za poene od 85 do 94 ocena 9

 za poene od 95 do 100 ocena 10

_________________________________________________________

 

 REZULTATI ISPITA POČEVŠI OD ŠKOLSKE GODINE 2017/2018.

1.12.2017.

Oskar Medjo 22-05-11   5 (pet)