Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarsko projektovanje


Cilj realizacije kursa ovoga predmeta jeste ovladavanje osnovnim principima primene racunara u procesu:
-automatizacije postupaka proracunavanja i
-automatizacije postupaka projektovanja i konstruisanja.
Kroz primere slušalac se upoznaje kroz primarne faze projektovanja. U tom smislu, zadaci ovog predmeta su:
- Da se student osposobi za samostalan i timski rad na racunarskoj stanici formiranoj za primenu CAD-a, tj. da bude u stanju da modelira problem, izvrši odgovarajuci proracun, analizira i racunarski projektuje elemente i sklopove za potrebe proizvodnje, kao i da pronalazi nedostatke u projektu i da izvrši verifikaciju postojeceg projekta.
- Da se student osposobi za dalje samostalno i timsko pracenje napretka tehnologije, posebno u mašinskoj i odevnoj industriji, te u racunarstvu i informatici uopšte.